Online cursus ‘De Gemeente en de gemeenten’

Welkom op de cursus!

De cursus ‘De Gemeente en de gemeente’, is geschreven en samengesteld door Dhr. George Winston, in de periode dat hij directeur was van het Bijbelinstituut België. Het is een unieke cursus, omdat het onderwijs tot stand komt door wat je zelf in de Bijbel zult ontdekken.

Je hebt bij deze cursus geen coach, geen uitleg of ondersteuning van boeken nodig, maar enkel de Bijbel. Wanneer je biddend de Bijbel gaat lezen, zal de Heilige Geest je doorheen het lezen van de aangeduide Bijbelverzen en het beantwoorden van de vragen, het doel en plan voor de universele gemeente van Jezus Christus en daar van uit de plaatselijke gemeente, openbaren.

Deze cursus is geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook om samen als gemeente, in Bijbelstudiekringen of samen met leidinggevenden door te nemen.

De inhoud van de cursus gaat over de rol van de Gemeente en het doel van de plaatselijke gemeente. Je ontdekt het verschil tussen de Gemeente en de plaatselijke gemeente, het fundament van de gemeente en het verschil en overeenkomst tussen Israël en de Gemeente.

Ook gaat de cursus er over hoe vorm te geven aan de praktische invulling van het gemeenteleven, namelijk in het volharden in het onderwijs, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Dit alles binnen het kader van openbare bijeenkomsten en huisgemeenten. Tenslotte sluit de cursus af met hoe je invulling kan geven aan het dienen in de gemeente, met daarbij behorende taken die in de gemeente opgenomen kunnen worden.

De cursus biedt 54 op elkaar voortbouwende thema’s, telkens ongeveer een half uur Bijbelstudie. Neem de tijd om de aangeduide Bijbelverzen biddend door te lezen en de vragen te beantwoorden.

Misschien bots je tegen het gevoel aan dat het veel werk is om de antwoorden op de vragen te noteren, maar door dit toch te doen neem je de cursus beter in je op en kan je later je antwoorden gemakkelijker nagaan. Na elk thema vind je antwoorden om je eigen antwoorden te controleren.

Het is ons gebed dat de Gemeente van Jezus Christus en onze plaatselijke gemeenten, mogen beantwoorden aan het doel wat de Heere voor ogen heeft. Tot eer van Zijn Naam en getuigenis voor de mensen om ons heen!

Bekijk de inhoud van de cursus.
Bekijk een voorbeeld van een opdracht uit de cursus.

Deze cursus wordt aangeboden via het e-learning platform van het Centrum voor Pastorale Counseling. Inschrijven kan nu. Begin december 2022 ontvang je een link naar het platform en kan je aan de slag.

Ik bestel via de webwinkel van het CPC.