hoop in verdriet

Hoop in verdriet

Troost in de schuilplaats van de Allerhoogste

Hoop in verdriet

Stil verdriet

Veel verdriet speelt zich af in stilte. Aandacht voor verdriet na een overlijden zinkt snel weg in de drukte van ieders leven, maar niet in het leven van de weduwe(naar), ouder, vriend, …
Er is geen eind aan al het leed dat de wereld overkomt. Veel lijden is stil verdriet. Niemand die het ziet, niemand die er naar vraagt, niemand die troost. Verdriet over het verlies van een geliefde of een kind, een miskraam, een ziekte of handicap, afwijzing, een moeizaam huwelijk, echtscheiding, zorgen om je kinderen, werkloosheid, chronische vermoeidheid, strijd met kanker, angst, gepest worden, oud worden…. Het leven is vol van onrust.
Met wie kun je praten? Wie begrijpt waar je doorheen gaat? Verdriet mag wel even worden genoemd, maar al snel wordt verwacht dat je het hebt verwerkt en dat als je op God vertrouwt er geen verdriet meer hoeft te zijn. Zo wordt verdriet onbespreekbaar. Veel verdriet is monddood.

Verdriet bij God

Als je met kinderlijk vertrouwen in Gods aanwezigheid komt, kan het verdriet van je ziel tot rust komen. (Ps. 131:2). God kent al je tranen en bewaart ze in een kruik. Hij wil er vreugdeolie van maken. Onbegrijpelijk! God verandert verdriet in vreugde en ondanks het verdriet. Wanneer de Heer Jezus binnenkomt in verdriet, ontvang je troost voor vandaag door de Heilige Geest en hoop op een toekomst waar alle tranen worden afgedroogd. Wij, Gods kinderen door Zijn Geest, zuchten bij onszelf. Zijn Geest zucht met ons mee en pleit voor ons (Rom. 8:22-27). God heeft een plan met elk verdriet.

Verdriet delen

Verdriet moet bespreekbaar gemaakt worden. Het moet een plaats krijgen, niet alleen in je relatie met God, maar ook in je relatie met mensen. Een ervaring van innerlijk verlies kan dan gedeeld worden. Het samen delen van verdriet bevordert het welbevinden, wanneer je het deelt in de gezamenlijke hoop op God. Hij troost, geneest, herstelt en geeft kracht in vruchteloosheid.
Maar waar zijn de mensen met wie je verdriet kunt delen? Te veel mensen staan alleen in hun verdriet. De eenzaamheid die daarmee gepaard gaat, is onbeschrijflijk. Is er in de gemeente van Jezus Christus geen plekje waar iemand dan terecht kan?Het CPC wil zo’n plekje zijn. Een plaats waar je troost ontvangt in verdriet. Daarom lanceerde het CPC ter gelegenheid het dertigjarig jubileum in 2012 het project ‘Hoop in verdriet’.

Hoop in verdriet CD

Er is een cd met pastorale liederen, bemoediging en gebed. Deze cd kan helpen om verdriet onder ogen te zien, de pijn te ervaren, maar deze ook aan de voeten van de Here Jezus te brengen. Zo kan de luisteraar in Zijn tegenwoordigheid herstel vinden, een zinvol leven en een toekomst die Jezus in Zijn hand heeft.

 

Bestellen in de webwinkel van het CPC.