Hoop in verdriet CD

Er is geen eind aan al het leed dat de wereld overkomt. Veel lijden is stil verdriet. Niemand die het ziet, niemand die er naar vraagt, niemand die troost. Verdriet over het verlies van een geliefde of een kind, een miskraam, een ziekte of handicap, afwijzing, een moeizaam huwelijk, zorgen om je kinderen, werkloosheid, angst, gepest worden, …. Het leven is vol van onrust.

Hoop in verdriet is een project van het Centrum voor Pastorale Counseling. Deze CD helpt door middel van instrumentale muziek, overdenkingen en liederen troost te vinden in de schuilplaats van de Allerhoogste.

Deze CD van Jef en Herlinde De Vriese, in samenwerking met Marcel en Lydia Zimmer, bevat 2 instrumentale nummers voor piano en viool, 8 overdenkingen en 8 liedjes. In onderstaande video kunt u een selectie uit de liedjes beluisteren. Voor slechts € 9,95 te koop in de webwinkel.

Inhoud van de CD

Instrumentaal – Overdenking – Lied
1 Schindler’s list – 2 God is in het lijden – 3 Jezus Die ons bewaart – 4 Verdriet aanvaarden – 5 Til mij op – 6  Pijn onder ogen zien – 7 Al mijn lof – 8 Lijden een plaats geven – 9 Een veilig plekje – 10 Kiezen om het leven op te pakken – 11 Ik zal U gehoorzaam zijn – 12 Gebed naar Jesaja 9 vers 5 – 13 Mijn ziel dorst naar U – 14 Bezorgdheid – 15 Heilig, Heilig Heer – 16 Naar Psalm 91 – 17 Zo ver – 18 Hoop in verdriet Medley