Levenseinde en dood

Op weg naar de hemel

Met Christus de dood tegemoet

 

Een boodschap van hoop
oog in oog met de dood

Is het werkelijk mogelijk om de laatste fasen van ons aards leven met vertrouwen en zonder angst tegemoet te treden?

Mark Ashton beschrijft zijn eigen ervaring met een nabije dood wegens een ongeneeslijke kanker. Echt vertrouwen wordt gevonden in de opstanding van Jezus Christus, een gebeurtenis die, ook al vond ze 2.000 jaar geleden plaats, diepgaande gevolgen heeft voor ons vandaag.

Op weg naar de hemel’ hier gratis bestellen.
Dit e-book mag uitsluitend in PDF vorm verspreid worden.
Printen voor eigen gebruik mag.
Verspreiden via print, drukwerk, of enig andere vorm is niet toegestaan.

Themanummer Metamorfose over levenseinde

Metamorfose levenseindeVoltooid leven?

De breekbaarheid van het levens past niet meer in onze samenleving. We bergen ouderen op in zorginstellingen en ziekte en dood in ziekenhuizen. De wetgever neemt afstand van de christelijke normen en waarden en het humanisme neemt het leven in eigen hand. Wie bepaalt wanneer een leven is voltooid? Wat is de zin van lijden en verdriet?
Deze en duizend andere vragen knagen aan de ziel. Mijn God, waarom?
Dit themanummer van Metamorfose wil helpen om antwoorden te vinden op diepe vragen en troost op momenten dat er geen antwoorden zijn.
Nu is de tijd dat christenen hun visie op lijden en levenseinde moeten kennen, opdat niet de vrijzinnigheid van de wereld, maar de vrijheid van de kinderen van God de gemeente van Jezus Christus zal kenmerken.

Aan dit themanummer over levenseinde werken o.a. mee:

  • Miel de Rechter (voorganger) schrijft over omgaan met verlies en pijn in plaatselijke gemeente bij sterven. Rouwverwerking. Begraven en het invullen van de begrafenisdienst als teken van hoop en troost.
  • Interview met Kees van der Staaij (SGP) en Kris Vleugels (Voorzitter C’axent) over euthanasie en wetgeving in Nederland en België
  • Interview met Margreet de Wolf (palliatief verpleegkundige) over werken in een hospice. Wat drijft iemand en hoe ga je met lijden om?
  • Dirk Lemmens (medewerker CPC) schrijft over eigenen wij ons het leven toe, inclusief het recht om te sterven? En hoe beslis je daarover? Wat zegt de Bijbel over het nemen van leven? Prediker 12. Woordstudie ‘begraven’.
  • Jef De Vriese (medewerker CPC) schrijft over euthanasie en de humanistische agenda van zelfbeschikking, gedreven door angst voor lijden, pijn en afhankelijkheid. Goed afscheid nemen: wat is belangrijk en hoe bereid je je voor om te sterven?
  • Wietske Noordzij (medewerker Raise Up) schrijft over rouwverwerking bij kinderen
  • Sarina Brons – van der Wekken (gz-psycholoog bij Eleos) schrijft over psyche en geloofsbeleving bij ouderen
  • Interview met Wim Baake (huisarts) over palliatieve sedatie
  • En verder is er ook aandacht voor rouw bij miskraam, crematie, etc.

Een papieren versie van dit themanummer is helaas niet meer verkrijgbaar. Je kunt als abonnee de artikelen wel lezen op de website van Metamorfose! klik daar op ‘artikelen’ en vervolgens op ‘alle thema’s’. Dan kan je het thema ‘levenseinde’ selecteren en zie je alle artikelen van dit themanummer.