Psalm 23

De Heere is mijn Herder

 

Over Psalm 23

Prediking door Jef De Vriese

Psalm 23:
Een oefening in het overwinnen van bezorgdheid

Artikel door Dirk Lemmens.

De Heere is mijn Herder

De HEERE is mijn Herder, – wat een relatie
mij ontbreekt niets. – wat een verzorging

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, – wat een rust
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. – wat een verfrissing

Hij verkwikt mijn ziel, – wat een genezing
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, – wat een leiding
omwille van Zijn Naam. – wat een doel

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, – wat een beproeving
ik zou geen kwaad vrezen, – wat een veiligheid
want U bent met mij; wat een trouw
Uw stok en Uw staf, – wat een zekerheid
die vertroosten mij. – wat een schuilplaats

U maakt voor mij de tafel gereed –  wat een welkom
voor de ogen van mijn tegenstanders; – wat een overwinning
U zalft mijn hoofd met olie, – wat een heiliging
mijn beker vloeit over. – wat een overvloed

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen – wat een hoop
al de dagen van mijn leven. – wat een zegen
Ik zal in het huis van de HEERE blijven – wat een geborgenheid
tot in lengte van dagen. – wat een tijd

Amen! – Het zal waar en zeker zijn.