God is in het lijden

De ‘Hoop in verdriet’ CD begint met het instrumentaal thema uit Schindler’s list, een film over oorlog, vervolging, volkenmoord, dwangarbeid. Er is geen eind aan al het leed dat de wereld overkomt. Veel lijden is stil verdriet. Niemand die het ziet, niemand die er naar vraagt, niemand die troost. Verdriet over het verlies van een geliefde of een kind, een miskraam, een ziekte of handicap, afwijzing, een moeizaam huwelijk, zorgen om je kinderen, werkloosheid, angst, gepest worden,…. Het leven is vol van onrust.

Tijdens een gesprek in het Centrum voor Pastorale Counseling vroeg iemand, die op jonge leeftijd in een weeshuis werd mishandeld, mij: “Weet God wat het is om gemarteld te worden?” Het antwoord is: “Ja God weet het.” De Heer Jezus Zelf was een man van smarten, vertrouwd met ziekte, door vrienden verlaten, ten onrechte beschuldigd en veroordeeld, bespot, gemarteld en gekruisigd. Waar is God in het lijden? Hij is er bij! Hij heeft Zelf afschuwelijk leed ondergaan. Als Iemand weet wat je meemaakt, dan is Hij het. Verdriet kan moeilijk en eenzaam zijn, overrompelend, alsof het nooit eindigt. Maar Hij is er bij en Hij is het Die je bewaart.

Jef De Vriese