Kiezen om het leven op te pakken

Als je beseft dat er een roeping over je leven ligt, dan kan je je er naar uitstrekken om je leven, ondanks je verdriet, opnieuw in te vullen. Soms geneest God ziekte, maar soms laat Hij juist in zwakheid Zijn sterkte zien. Soms neemt Hij het lijden weg, maar soms leidt Hij je er dwars doorheen.

Ondanks je verdriet, zoek je dan een weg om je leven op te pakken en er van te maken wat God voor jou heeft voorbereid. Het gemis dat je ervaart blijft, maar God opent wel nieuwe deuren: een nieuwe vriendschap, een gelegenheid om anderen te helpen, een manier om anderen te troosten met de troost die je zelf hebt ontvangen.

Er ligt een taak en een toekomst voor je klaar. De weg is niet altijd gemakkelijk, maar ik wil je aanmoedigen je daar naar uit te strekken. Je leven is niet voorbij. God kende elke dag ervan voordat die bestond. Je leven is niet voorbij. God heeft goede werken voor jou voorbereid, opdat jij daar in zou wandelen.

Jef De Vriese