Het meesterwerk

Een verfrissende kijk op het huwelijk


In 1989 werd één van de meest ambitieuze kunstrestauraties uit de geschiedenis afgewerkt: de schoonmaak van het plafond van de Sixtijnse kapel. Het meesterwerk van Michelangelo was dof geworden. Nu zijn de schitterende kleuren weer zichtbaar zoals hij bedoelde.

Er is nog een prachtig kunstwerk dat restauratie nodig heeft: Gods
Meesterwerk, het huwelijk. Zoals jaren stof en vuil de oorspronkelijke glans van de kapel dof maakten, is de oorspronkelijke visie van de Meester op het huwelijk onder het vuil geraakt. Door het vuil te verwijderen geven Al Janssen en Jef De Vriese ons de gelegenheid voor een frisse kijk op Gods bedoeling:

– Een verbondshuwelijk: Hij verbond Zich met Zijn geliefde voor altijd.
– Een gepassioneerd huwelijk: Hij houdt intens van Zijn bruid en verlangt hevig naar haar.
– Een huwelijk om voor te vechten: Hij doet alles om Zijn huwelijk te beschermen.
– Een eenzijdig huwelijk: Hij blijft trouw aan Zijn geliefde, ongeacht wat er gebeurt.
– Een heldhaftig huwelijk: Hij houdt zoveel van Zijn geliefde dat Hij de hoogste prijs betaalde om haar te behouden.

Janssen en De Vriese leggen uit dat Gods huwelijk een meesterwerk is, met buitengewone vaardigheid geschapen, een hoogstaande kunstzinnige prestatie. Bekijk het huwelijk onder leiding van de Meester Kunstenaar en verwerf inzicht in Gods oorspronkelijke plan! Het kan uw eigen huwelijk van jaren stof ontdoen…

“Door dit boek te lezen, krijgt het huwelijk voor de lezer een andere dimensie, dat kan niet anders. Het boek gaat niet alleen over het huwelijk zoals wij dat kennen, maar ook over de Bruidegom en Zijn bruid. We kennen allemaal het beeld van Christus en de Gemeente, maar beseffen we hoe diep dat beeld gaat en welke implicaties het heeft voor onze eigen huwelijken? Janssen en De Vriese laten dit op een geheel eigen wijze zien.” (Rob Hondsmerk)

Bestellen via de webwinkel van het CPC.

Bij dit boek hoort ook een werkboek:

Het meesterwerk huwelijk

God heeft plannen om van je huwelijk een meesterwerk te maken!

Ontdek Gods magistrale plan voor je huwelijk! ‘Het Meesterwerk Huwelijk’ leert je Gods plan voor het huwelijk kennen. Het huwelijk is de weerspiegeling van wie Hij is en toont Zijn heerlijkheid. Dat staat recht tegenover de opvatting van de wereld dat een huwelijk bedoeld is voor geluk en zelfvervulling. De vier thema’s van dit werkboek zijn:

  • Grote verwachtingen – Gods belangrijkste doel voor het huwelijk.
  • De Goddelijke driehoek – de driewegsrelatie tussen een man, een vrouw en God.
  • Het grote avontuur – Gods instructies om vruchtbaar en talrijk te zijn, de aarde te vullen en te onderwerpen.
  • Een wandeling in de tuin – Hoe zonde onze relatie met God heeft aangetast en hoe we ze kunnen overwinnen.

Bestellen via de webwinkel van het CPC.