Facebook

The Truth Project op Facebook

Doelen van deze FB-pagina zijn:

  • Mensen geïnteresseerd krijgen deze cursus te volgen en te organiseren.
  • Samenvattingen per les weer te geven en tevens nieuws en resources die relevant zijn. (De lessen, links en andere informatie zijn te vinden onder de knop ‘Evenementen’)
  • Verder om mensen in verbinding brengen die willen hun Bijbelse wereldbeeld willen versterken en zich bekwamen in de uitleg van het geloof (Conform Kolossenzen 2:8 en 1 Petrus 3:15)
  • Meer bekendheid geven aan The Truth Project in het Nederlandstalige gebied door optimaal gebruik te maken van de FB mogelijkheden.

Via deze link kom je op de Facebook pagina.

The Truth Project is voor iedere christen die een Bijbels wereldbeeld wil ontwikkelen en de wereld om zich heen beter wil begrijpen.

Vragen waarop onder meer ingegaan wordt:

– Geloven we echt dat wat we geloven de waarheid is ?
– Hoe Bijbels gefundeerd is onze wereldbeschouwing?
– Hoe wordt onze levensovertuiging beïnvloedt en hoe komt dat tot uiting?