Les 10: Het Amerikaanse experiment


In de geschiedenis van de wereld is Amerika uniek. Aan deze kusten hadden mensen, die een Bijbels wereldbeeld aanhingen, de gelegenheid een overheidssysteem op te zetten, dat bedoeld was om binnen de door God gegeven grenzen te blijven.
Tour 10 volgt de geschiedenis van dit experiment en exploreert wat er met vrijheid gebeurt wanneer God wordt vergeten.