Les 11: Arbeid


In tegenstelling tot wat populair algemeen wordt gedacht, is werk geen vloek. God Zelf is actief en creatief. Hij roept de mens om in de vreugde van Zijn activiteit en creativiteit te delen.
Werk, economie, media en kunst spelen een rol in het verhogen van de glorie van de Schepper.