Les 12: Gemeenschap en betrokkenheid


De ethische wet en de betekenis van het christelijk leven worden samengevat in het gebod om God en naaste lief te hebben.
Dit gebod is de bron van de motivatie van de gelovige tot zelfopofferende dienst aan mensen in nood en tot hun persoonlijke betrokkenheid in onze cultuur.