Les 2: Filosofie en ethiek


Waarheid is niet alleen maar een academisch concept. Wat wij over waarheid denken, heeft directe gevolgen voor hoe wij leven.
Bovendien hangt ons begrip van goed en kwaad rechtstreeks af van ons wereldbeeld: is het universum Gods schepping of een gesloten kosmische doos?