Les 3: Antropologie


De Bijbel zegt ons dat de mens werd geschapen naar Gods beeld, maar dat hij door zonde zijn onschuld verloor.
De tegenwoordige psychologie, daarentegen, beweert dat de mens van binnen uit wezenlijk goed is en zich slecht gedraagt onder invloed van sociale of institutionele druk.
Deze les exploreert de implicaties van beide visies.