Les 4: Theologie


Volgens Jezus is eeuwig leven God kennen op een intieme, persoonlijke en relationele wijze.
Zulk kennen, dat alleen mogelijk is door goddelijke openbaring, verandert ons van binnen uit, naarmate wij gaandeweg onszelf zien in het licht van Zijn majesteit en heiligheid.