Les 5: Wetenschap


Deel Een
Wetenschap, “de systematische studie van de natuurlijke wereld”, brengt ontelbare bewijzen aan het licht van ‘Intelligent Design’. Maar de theorie van Darwin verandert wetenschap van het eerlijk onderzoek van de natuur in een middel om een goddeloze filosofie te verkondigen.


Deel twee
Zorgvuldig onderzoek in de moleculaire biologie en van de fossielen tonen aan dat evolutie geen ‘bewezen feit’ is. Ondertussen toont de geschiedenis dat ideeën, met inbegrip van het Darwinisme als sociale filosofie, duidelijke gevolgen hebben – gevolgen die afschuwelijk kunnen worden wanneer God buiten beschouwing wordt gelaten.