Les 7: Sociologie


De orde die wij observeren in het natuurlijke is zelfs nog duidelijker in de sociale systemen die God tot stand heeft gebracht: gezin, gemeente/kerk, gemeenschap, staat, werk en de eenheid tussen God en mens.
Het leven is een reeks relaties die voortvloeien uit en een weerspiegeling zijn van de Drie-enige natuur van de Schepper.