Les 8: Unio Mystica


Is het mogelijk dat de oneindige eeuwige Schepper woont in het hart van een mens?
De implicaties van dit grote mysterie, die het wezen van het christelijk geloof uitmaken, worden in dit onderzoek van de meest intieme van de sociale sferen uitgebreid geëxploreerd.