Les 9: De staat


Van alle sociale sferen heeft de staat, de overheid waar God de macht van het zwaard, het straffen van het kwaad en het beschermen van het goede aan heeft toevertrouwd, de grootste potentie om verkeerd te lopen wanneer ze haar gezag overschrijdt.
Het burgerlijk gezag moet steeds haar plaats onder de soevereiniteit van God bedenken – anders volgt verwoesting.