Retourinformatie

Herroepingsrecht

Als u een keer niet tevreden bent met een bestelling, dan kan u deze binnen de 14 dagen teruggeven of omwisselen. Wij nemen de goederen zonder verdere formaliteiten terug. Deze service geldt uitsluitend indien de teruggegeven producten in perfecte staat teruggestuurd worden, goed verpakt, en voldoende gefrankeerd. U ontvangt het aankoopbedrag en de door ons aangerekende verzendkosten dan retour binnen 14 dagen nadat wij de goederen hebben ontvangen. Indien u een bestelling wenst te herroepen kunt u dit eenvoudig mailen naar   of gebruik maken van dit herroepingsformulier.

Dit recht geldt niet voor een abonnement op het tijdschrift Metamorfose. Het abonnement geldt per jaargang, voor onbepaalde tijd, tot opzegging door de abonnee. Afmelding dient 2 maanden voor het ingaan van het nieuwe abonnementsjaar plaats te vinden. Bij een latere afmelding is de abonnee het abonnementsgeld van het komende of lopende abonnementsjaar nog verschuldigd.

Er vindt geen restitutie plaats van betaalde lesgelden. Bij annulering voor de start van de cursus geldt het inschrijvingsgeld als annuleringskost.
Er vindt geen restitutie plaats voor tickets van studiedagen of themabijeenkomsten.